Op zoek naar een oplossing voor meiden in Oeganda… Posted augustus 8, 2017 by Caroline

Off

Gaven we de meiden uit het scholarship programma eerder altijd disposable maandverband, nu gaan we dat anders doen! Duurzaam, goedkoop en sociaal verantwoord.
In Oeganda is een organisatie  AFRIPADS die wasbaar verband laat maken door kans-arme vrouwen, zij hebben hiermee een inkomen.

Stichting Amuria gaat dit bij hen kopen en dit aan de meiden geven uit het scholarship programma. Zo hoeven ze niet meer te verzuimen van school in hun “periode” van de maand. Help je mee? Per set kost dit € 7,50. 

Update:

Inmiddels is Dick twee maal in Kampala geweest om wasbaar maandverband te kopen voor de meiden in het scholarship programma.  Met de deelnemers van de rondreis is dit inmiddels aan de meiden uitgereikt!

Graag willen we vanaf heden,  alle meiden die in het scholarship programma instromen, voorzien van een set. Uw gift hiervoor blijft dus welkom!

Klik voor een informatief filmpje over afripads  hier.