01. School Olungura

In 1986 besloten de ouders uit het dorp Olungura dat er nu actie moest komen.

Hun kinderen waren wel 12 uur per dag van huis om naar school te gaan. De school was ver weg en de kinderen moesten er lopend heen. Dat was niet alleen te ver, ze hadden honger en moesten een onveilige route lopen. Bovendien was het voor de jongste kinderen al helemaal niet te doen. Kinderen gingen pas op 8 of 9- jarige leeftijd naar school en liepen dan dus jaren achter op hun leeftijdgenoten. Als ze dan in de laagste klas moesten beginnen bij veel jongere kinderen, leverde dit vanzelf een enorme uitval van leerlingen op, veelal ingegeven door frustratie.

De ouders vonden deze situatie onverteerbaar en besloten een kleine school te bouwen. Slechts 3 klassen zodat de jongste kinderen naar school konden gaan. Deze school werd na een jaar verwoest door een rebellenleger. De mensen in het gebied moesten prioriteit geven aan het zoeken naar veiligheid en voedsel boven onderwijs.

Het duurde tot 1994 voor het weer relatief veilig en rustig was en er werd een nieuwe poging ondernomen en opnieuw werd er een schooltje gebouwd, nu met 2 klassen.

Na slechts 6 maanden hield dit alweer op, toen het gebied getroffen werd door een hongersnood, die aan honderden kinderen het leven kostte en nog veel meer ziek maakte door ondervoeding. Opnieuw moesten ze alle energie steken in het verzamelen van voedsel.

Toch bleef de behoefte aan een school en ouders met visie begonnen in januari 2012 opnieuw aan de bouw van een school, nu met 4 klassen. Alle ‘scholen’ waar we tot hier over praten bestaan uit een aantal palen in de grond en een gras-dakje.

01-2016-school-01

Het was in 2012 dat Stichting Amuria in contact kwam met de mensen uit het dorp Olungura en de school te zien kreeg. Een paar palen in de grond met een grasdak, de docenten waren (onbevoegde) ouders en werkloze leerkrachten… Er gingen op dat moment ongeveer 100 kinderen naar school.

01-2016-school-02
01-2016-school-03

De ouders vroegen Stichting Amuria om hen te helpen een duurzame school te bouwen en boden aan dat ze zelf de benodigde stenen zouden bakken en stelden de grond beschikbaar. Stichting Amuria begon de fondsen te werven en liep tegen een gift op waarmee een start gemaakt kon worden. Een stenen gebouw van 2 lokalen met een kantoor en opslagruimte en de noodzakelijke toiletgebouwtjes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Toen Dick en Roeleke van der Linden van Stichting Amuria in mei 2013 naar Oeganda reisden om een nieuw project voor te bereiden en om de lopende projecten te monitoren, brachten ze ook een bezoek aan deze school, die inmiddels in gebruik genomen was. Tot hun verbijstering gingen niet de ongeveer 100 kinderen naar school voor wie deze gebouwd was, maar er gingen inmiddels 467 (!) kinderen naar toe, die er natuurlijk aan alle kanten uitpuilden. Daarom was ook de noodvoorziening nog steeds in gebruik en werd er onder een boom ook lesgegeven. Er waren 7 leerkrachten en die hadden nu niet eens allemaal een eigen lokaal. Deze kinderen bleken allemaal uit dit dorp te komen, sommigen waren nog nooit naar school gegaan, anderen waren afgehaakt bij de school ver weg, en weer anderen gingen wel naar die andere school, maar natuurlijk was het veel beter om in hun eigen dorp naar school te kunnen gaan! Het was meteen duidelijk dat het hoog tijd werd om verder te bouwen aan meer lokalen en toiletvoorzieningen voor de school.

Dit 2e gebouw staat er inmiddels en huisvest 3 lokalen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We willen nu nog 2 lokalen bijbouwen. Onze visie is dat onderwijs een belangrijke sleutel is naar vooruitgang, herstel en ontwikkeling in dit gebied. Alle kinderen zouden toegang moeten hebben tot onderwijs. Ons doel is om de school zover te bouwen dat er 7 lokalen zijn, zodat kinderen de hele basisschool kunnen doorlopen.

Het is ons doel de school – nadat deze is voltooid – over te dragen aan de mensen van het dorp Olungura en de lokale overheid. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de voortgang, de salarissen, het onderhoud. Natuurlijk zullen we de school jaarlijks blijven bezoeken en betrokken blijven bij de voortgang.

De school wordt inmiddels bezocht door bijna 500 kinderen. Maar in de toekomst zullen duizenden kinderen kunnen profiteren van onderwijs.

wildeganzen_logo_2015-klein
Stichting Amuria en Wilde Ganzen werken nu samen in dit project.
Dat betekent concreet dat elke euro die u daaraan doneert, door Wilde Ganzen met € 0,50 wordt vermeerderd.
Elke € is dus € 1,50 waard! Zo gaan we dit project in een jaar tijd afronden.
Doet u mee?

 


Voor meer info zie de projectbladen van

schoolbankje, meubilair kantoor school of bouw school


01 School slot info