• Actueel - April 2023

    We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar twaalf scholieren het nieuwe schooljaar konden beginnen!! We zijn telkens weer dankbaar dat er mensen zijn die inzien dat ze door het sponsoren van deze scholieren, deze jonge mensen (en hun familie) een kans bieden op een betere toekomst!

    Nog steeds zijn er leerlingen (en hun familie) die erg geholpen zouden zijn met een plekje in het hostel, Hiermee wordt de leerling gevoed en ondersteund en de familie wordt ontlast doordat zij één mond minder te voeden hebben. Een wezenlijke ondersteuning dus, ook als een scholarship voor jou niet mogelijk is.

09.Opleidingen

In Amuria zijn al een aantal beroepsopleidingen succesvol afgerond.

In 2009/2010 zijn 10 jonge mannen en 10 jonge vrouwen opgeleid voor respectievelijk timmerman en kleermaker. Later dat jaar hebben we deze opleiding nog eens herhaald met 5 jonge mannen en 5 jonge vrouwen.

Vervolgens hebben we in het voorjaar van 2012 nog 10 jonge mensen (5 mannen/5 vrouwen) opgeleid tot bakker. Hiervoor bouwden we op een eigen stuk grond een bakkerij,  waar nog steeds een aantal keren per week wordt gebakken en verkocht.

Na afloop van hun opleiding, ontvingen zij allen (40 jonge mensen) een certificaat en de benodigde gereedschappen om een eigen bedrijfje te kunnen gaan starten.

09-2016-Opleidingen-1

 

Momenteel zijn er 45 jonge mensen die onze hulp hebben ingeroepen. Zij zijn door omstandigheden niet in staat hun middelbare school af te maken. Toch zijn zij heel gedreven om actief aan hun toekomst te werken. Zij hebben zelf een ruimte geregeld waar zij les kunnen krijgen. Hier worden, naast ervaren leerkrachten, ook mensen betrokken die eerder hun opleiding ontvingen van Stichting Amuria. Daarmee komt een van onze dromen uit, namelijk dat we mensen opleiden, hen de kansen geven een bedrijfje te starten en ervaring op te doen om vervolgens hun ervaring weer te delen met anderen!

Deze jongelui hebben dus een ruimte en mensen die hen willen onderwijzen. Zij zoeken onze hulp bij het aanschaffen van materialen voor het oefenen tijdens deze opleiding.

09-2016-Opleidingen-2

Het plan is hen daarvan te voorzien en vervolgens – net als de anderen die hen voorgingen – een set gereedschap (jongens) of naaimachine (meisjes) te geven, om daarmee zelf aan de slag te kunnen gaan. Deze manier van opleiden zullen we in de toekomst, daar waar er vraag is, zoveel mogelijk gaan toepassen.

 

Reacties zijn gesloten.