02. Hostel

In het vluchtelingenkamp in Soroti, waar nog steeds veel mensen wonen, die niet terug kunnen of willen naar Amuria, is een school gebouwd door pastor Joseph – hij is een van onze bestuursleden van de Amuria Foundation – die vond dat alle kinderen (ook vluchtelingen) naar school moesten kunnen. Sommige kinderen wonen ver van de school af en die verblijven door de week in het hostel, waar ze worden geholpen met hun huiswerk, waar ze eten en slapen. Het hostel wordt ondersteund door Stichting Amuria.

02-2016-hostel-01 klein

Onze visie is dat alle kinderen toegang moeten hebben tot onderwijs. Deze kwetsbare groep kinderen willen we behalve onderwijs vooral veiligheid bieden in hun leefomgeving. Daarom zullen we in ieder geval een hek om het hostel heen bouwen voor hun veiligheid.

02-2016-hostel-02 klein

Omdat de overheid strengere eisen stelt wordt het oude hostel gebouw nu gebruikt voor klaslokalen en is het hostel tijdelijk in een ander – te klein – gebouwtje ondergebracht.
Daarom zijn twee nieuwe gebouwen nodig waar deze kinderen kunnen verblijven met daarnaast nog een zusterspost en een bibliotheek/kantoortje.
Verder zijn er nieuwe bedden en matrassen, met muskietennetten en lakens nodig. Er moeten nieuwe toiletten komen voor jongens en meisjes gescheiden.


Voor meer info zie de projectbladen van bed en hostel.