• Actueel - April 2023

    We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar twaalf scholieren het nieuwe schooljaar konden beginnen!! We zijn telkens weer dankbaar dat er mensen zijn die inzien dat ze door het sponsoren van deze scholieren, deze jonge mensen (en hun familie) een kans bieden op een betere toekomst!

    Nog steeds zijn er leerlingen (en hun familie) die erg geholpen zouden zijn met een plekje in het hostel, Hiermee wordt de leerling gevoed en ondersteund en de familie wordt ontlast doordat zij één mond minder te voeden hebben. Een wezenlijke ondersteuning dus, ook als een scholarship voor jou niet mogelijk is.

Fondsenwerving – Vrienden en Donateurs

Fondsenwerving

Wilt u Vriend / Donateur worden van Stichting Amuria?

Als vriend van de Stichting Amuria word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief. Tevens kun je donateur worden van de Stichting Amuria d.m.v. het overmaken van een vast bedrag per maand/kwartaal of jaar. Laat het ons even via onderstaand contactformulier weten en we nemen contact met u op.

Eenmalige giften zijn uiteraard ook van harte welkom en over te maken op Bankrekeningnummer:
ABN-AMRO: NL29ABNA0595156924

Stichting Amuria heeft een ANBI goedkeuring wat inhoudt dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Reacties zijn gesloten.