• Actueel - maart 2024

    Kortgeleden zijn Dick en Roeleke van der Linden met verschillende reisgenoten in Oeganda geweest.

    Wil je meekijken en terugzien wat ze daar al beleefd hebben? Kijk dan op FB - Amuria reizen!

Fondsenwerving – Vrienden en Donateurs

Fondsenwerving

Wilt u Vriend / Donateur worden van Stichting Amuria?

Als vriend van de Stichting Amuria word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen d.m.v. een nieuwsbrief. Tevens kun je donateur worden van de Stichting Amuria d.m.v. het overmaken van een vast bedrag per maand/kwartaal of jaar. Laat het ons even via onderstaand contactformulier weten en we nemen contact met u op.

Eenmalige giften zijn uiteraard ook van harte welkom en over te maken op Bankrekeningnummer:
ABN-AMRO: NL29ABNA0595156924

Stichting Amuria heeft een ANBI goedkeuring wat inhoudt dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Reacties zijn gesloten.