Wie zijn wij

Stichting Amuria is ontstaan en notarieel vastgelegd in april 2008. Dit was het gevolg van een bezoek aan Oeganda in december 2007 van Dick van der Linden. Door de vele contacten met de plaatselijke bevolking, ontstond de behoefte om deze mensen te helpen in hun armoede en tegenslag door middel van ondersteuningsprojecten waarmee zij zelf hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.

Als Stichting Amuria hebben we een samenwerkingsverband met Amuria Foundation in Oeganda.
In Nederland is het bestuur, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, verantwoordelijk voor o.a. fondsenwerving, organiseren van groepsreizen, besluitvorming over de projecten, etc.

Het bestuur in Oeganda zorgt voor input voor de te starten projecten, het monitoren van de lopende projecten en het opzetten van nieuwe projecten.

Stichting Amuria heeft een ANBI goedkeuring, wat inhoudt dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.