• Actueel - April 2023

    We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar twaalf scholieren het nieuwe schooljaar konden beginnen!! We zijn telkens weer dankbaar dat er mensen zijn die inzien dat ze door het sponsoren van deze scholieren, deze jonge mensen (en hun familie) een kans bieden op een betere toekomst!

    Nog steeds zijn er leerlingen (en hun familie) die erg geholpen zouden zijn met een plekje in het hostel, Hiermee wordt de leerling gevoed en ondersteund en de familie wordt ontlast doordat zij één mond minder te voeden hebben. Een wezenlijke ondersteuning dus, ook als een scholarship voor jou niet mogelijk is.

07. Daily Drip System en Solar

Nu stichting Amuria een school bouwt in het dorp Olungura, willen we daarnaast de omstandigheden creëren om de kinderen zorgeloos naar school te kunnen laten gaan.

Wanneer de ouders een Daily Drip System van ons ontvangen, betekent dat dat de voedselvoorziening veilig gesteld kan worden. Immers in de droge periodes heerste er honger (met een lege maag kun je niet goed leren!) en moesten de kinderen helpen met het zoeken naar eten.

Als we daarnaast in juist deze gezinnen een Solar systeem kunnen brengen, kunnen de kinderen na het eten, als het donker is bij veilig licht lezen. Zonder een solar lamp moeten ze dat doen bij het licht van een kerosine- of paraffine lamp, met alle risico’s die daarbij horen.

Omdat we kinderen met deze 2 aanvullingen op hun dagelijks leven graag willen ondersteunen in hun ontwikkeling en hen zo optimaal kunnen helpen, roepen we uw hulp in voor dit mooie project wat de toekomst van deze kinderen in het gebied Amuria positief zal beïnvloeden.

 

07-2016-DDS en Solar klein

 


Voor meer info zie het projectblad.


07 DDS+Solar slot info foto website

Reacties zijn gesloten.