• Actueel - April 2023

    We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar twaalf scholieren het nieuwe schooljaar konden beginnen!! We zijn telkens weer dankbaar dat er mensen zijn die inzien dat ze door het sponsoren van deze scholieren, deze jonge mensen (en hun familie) een kans bieden op een betere toekomst!

    Nog steeds zijn er leerlingen (en hun familie) die erg geholpen zouden zijn met een plekje in het hostel, Hiermee wordt de leerling gevoed en ondersteund en de familie wordt ontlast doordat zij één mond minder te voeden hebben. Een wezenlijke ondersteuning dus, ook als een scholarship voor jou niet mogelijk is.

10. Community Center

Het streven is om een community-center te realiseren zodat mensen die het nodig hebben er gebruik van kunnen maken voor vergaderingen, scholingen, samenkomsten e.d.

Wellicht dat de het gebouwtje waarin ook opleidingen werden verzorgd, hiervoor geschikt is/geschikt kan worden gemaakt. Dit is reeds eigendom van Stichting Amuria.

Reacties zijn gesloten.