• Actueel - April 2023

    We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar twaalf scholieren het nieuwe schooljaar konden beginnen!! We zijn telkens weer dankbaar dat er mensen zijn die inzien dat ze door het sponsoren van deze scholieren, deze jonge mensen (en hun familie) een kans bieden op een betere toekomst!

    Nog steeds zijn er leerlingen (en hun familie) die erg geholpen zouden zijn met een plekje in het hostel, Hiermee wordt de leerling gevoed en ondersteund en de familie wordt ontlast doordat zij één mond minder te voeden hebben. Een wezenlijke ondersteuning dus, ook als een scholarship voor jou niet mogelijk is.

Actueel

Actueel -dec.2022

Scholarship programma – hostel
Vanwege de (toenemende) honger in het gebied Amuria, waar we werken, hebben we de laatste maanden actie gevoerd om zoveel mogelijk kinderen  naar het hostel te laten gaan. Daar krijgen ze elke dag te eten én hun familie wordt hiermee ontlast. Van de 74 kinderen die nog niet naar het hostel gingen konden we 43 kinderen in 2022 in het hostel plaatsen!
Dat is een resultaat waar we niet op hadden durven hopen.
Dank aan een ieder die hier aan wilde bijdragen. Je bijdrage kan zomaar het verschil maken in de levens van deze kinderen.
Maar… ook het komende schooljaar zijn er  meer kinderen die dit hard nodig hebben… Voor 22,50 euro per maand kan een scholier in het hostel verblijven en voor €250,- kunnen we een kind het schooljaar 2023 in het hostel plaatsen, waar het dagelijks begeleiding, een slaapplaats en eten zal krijgen.

Help je mee om ook hen deze kans te geven? Maak dan 22,50 euro of elk ander bedrag over op:

rekening NL29ABNA0595156924 t.n.v. Stichting Amuria o.v.v. “hostel”

of via paypal.   (zie button op voorpagina website) of gebruik onderstaande QR code.

Reacties zijn gesloten.