• Actueel - April 2023

    We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar twaalf scholieren het nieuwe schooljaar konden beginnen!! We zijn telkens weer dankbaar dat er mensen zijn die inzien dat ze door het sponsoren van deze scholieren, deze jonge mensen (en hun familie) een kans bieden op een betere toekomst!

    Nog steeds zijn er leerlingen (en hun familie) die erg geholpen zouden zijn met een plekje in het hostel, Hiermee wordt de leerling gevoed en ondersteund en de familie wordt ontlast doordat zij één mond minder te voeden hebben. Een wezenlijke ondersteuning dus, ook als een scholarship voor jou niet mogelijk is.

Stichting Amuria 10 jaar! – 04 De basisschool.

De basisschool.

W bouwden de (basis) school  in Olungura. Het was in 2012 dat bestuursleden van stichting Amuria oog-in-oog kwamen te staan met de schrijnende armoede van een dorp waar al meer dan 30 jaar geprobeerd werd een school te realiseren, tot dan toe zonder blijvend gevolg. Op het moment van dit bezoek gaven ouders en betrokken dorpsbewoners de dorpskinderen les in een soort “school” van palen in de grond en met een grasdakje. De kinderen zaten op boomstammen op de grond.

Samen met ouders, lokale bestuurders en onze besturen werd overeengekomen dat we zouden samenwerken om een duurzame school te bouwen. In eerste instantie slechts 2 lokalen, maar toen die klaar waren bleek dat er meer dan 400 kinderen de school bezochten! Vervolgens hebben we nog 3 lokalen gebouwd, terwijl de “noodschool” die we eerder al noemden nog steeds in gebruik was. Toen die na een storm instortte, hebben we er nog 2 lokalen bij gebouwd, een volledige school van 7 lokalen voor alle 7 klassen van de basisschool. De basis van de bouw was samenwerking; de ouders en dorpsbewoners hebben alle stenen gebakken om de school te kunnen bouwen. Dat was hun bijdrage en het was goed samenwerken! Ownership noemen we dat. Een school is geen kadootje….. het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De volgende stap zal zijn dat de overheid deze school van ons zal overnemen, dan kunnen we alle verantwoordelijkheden overdragen. Want alle projecten zijn er uiteindelijk op gebaseerd dat de mensen in Amuria zonder onze tussenkomst verder kunnen. We geloven dat onderwijs een heel machtig wapen is tegen armoede en met de school hebben we de mensen van de volgende generatie dus een bruikbaar wapen in handen gegeven!

Dit artikel werd eerder met foto’s gepubliceerd op Facebook .

Reacties zijn gesloten.