• Actueel - April 2023

    We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar twaalf scholieren het nieuwe schooljaar konden beginnen!! We zijn telkens weer dankbaar dat er mensen zijn die inzien dat ze door het sponsoren van deze scholieren, deze jonge mensen (en hun familie) een kans bieden op een betere toekomst!

    Nog steeds zijn er leerlingen (en hun familie) die erg geholpen zouden zijn met een plekje in het hostel, Hiermee wordt de leerling gevoed en ondersteund en de familie wordt ontlast doordat zij één mond minder te voeden hebben. Een wezenlijke ondersteuning dus, ook als een scholarship voor jou niet mogelijk is.

Projecten Amuria – Lopende projecten

Stichting Amuria heeft inmiddels flink wat lopende projecten.

02. Hostel

Het maken van een hek om het gebouw, ter bescherming. (foto) Het aanleggen van een keuken en toiletvoorzieningen. Matrassen en beddegoed (en muskietennet).

Fonds voor plaatsing scholarship scholieren in het hostel om ze te verzekeren van voeding, begeleiding en een slaapplaats.

03. Geiten

Het uitreiken van geiten aan arme gezinnen. Een levens-veranderende gift!

04. Scholarship

Kinderen uit arme gezinnen met goede leercapaciteiten de mogelijkheid bieden naar de middelbare school te gaan, ze daarmee een kans geven op een betere toekomst.

06. Solar

Gezinnen voorzien van een Solarsysteem en hen daarmee op een veilige en gezonde manier van licht te voorzien.

12 Health Center

Actief verzamelen van medische hulpgoederen om daarmee in de kliniek te voorzien in materialen die ofwel ter plaatse niet verkrijgbaar zijn of waar geen geld voor beschikbaar is.

19 Sport

Het actief verzamelen van sportkleding, sportschoenen en sportmaterialen om de sport in Amuria te bevorderen en de teams  en scholen in Amuria te voorzien van de benodigde materialen. (foto)

20. Boodschappen pakket

Het uitreiken van een boodschappenpakket aan de allerarmsten in Amuria.

Reacties zijn gesloten.