• Actueel - maart 2024

    Kortgeleden zijn Dick en Roeleke van der Linden met verschillende reisgenoten in Oeganda geweest.

    Wil je meekijken en terugzien wat ze daar al beleefd hebben? Kijk dan op FB - Amuria reizen!

Projecten Amuria – Lopende projecten

Stichting Amuria heeft inmiddels flink wat lopende projecten.

02. Hostel

Het maken van een hek om het gebouw, ter bescherming. (foto) Het aanleggen van een keuken en toiletvoorzieningen. Matrassen en beddegoed (en muskietennet).

Fonds voor plaatsing scholarship scholieren in het hostel om ze te verzekeren van voeding, begeleiding en een slaapplaats.

03. Geiten

Het uitreiken van geiten aan arme gezinnen. Een levens-veranderende gift!

04. Scholarship

Kinderen uit arme gezinnen met goede leercapaciteiten de mogelijkheid bieden naar de middelbare school te gaan, ze daarmee een kans geven op een betere toekomst.

06. Solar

Gezinnen voorzien van een Solarsysteem en hen daarmee op een veilige en gezonde manier van licht te voorzien.

12 Health Center

Actief verzamelen van medische hulpgoederen om daarmee in de kliniek te voorzien in materialen die ofwel ter plaatse niet verkrijgbaar zijn of waar geen geld voor beschikbaar is.

19 Sport

Het actief verzamelen van sportkleding, sportschoenen en sportmaterialen om de sport in Amuria te bevorderen en de teams  en scholen in Amuria te voorzien van de benodigde materialen. (foto)

20. Boodschappen pakket

Het uitreiken van een boodschappenpakket aan de allerarmsten in Amuria.

Reacties zijn gesloten.