• Actueel - maart 2024

    Kortgeleden zijn Dick en Roeleke van der Linden met verschillende reisgenoten in Oeganda geweest.

    Wil je meekijken en terugzien wat ze daar al beleefd hebben? Kijk dan op FB - Amuria reizen!

Noodfonds en hostel tegen honger na covid.

kijk voor laatste nieuws naar de nieuwsbrief  en voor regelmatige updates: FB van Stichting Amuria.

We stuurden via de nieuwsbrief en facebook regelmatig berichten over de situatie in Oeganda. We hebben gelukkig door het noodfonds veel mensen kunnen bijstaan met hulp in hun kwalijke omstandigheden. We blijven proberen de meest schrijnende situaties te verlichten.

We maken ons grote zorgen over de honger onder deze mensen, die we juist ondersteunen omdat er al grote armoede was. Dat ouders of grootouders van onze leerlingen  hun kinderen soms maar drie maaltijden in een week kunnen geven. Nu deze kinderen weer naar school gaan willen we ze graag ondersteunen en ze – naast school – ook een plekje in het hostel te gunnen, waar ze voeding en begeleiding krijgen, en natuurlijk een slaapplek. De arme ouders worden zo ontlast en de leerling kan zonder honger naar school.

Voor 22,50 euro per maand kunnen deze leerlingen naar het hostel toe! Doe je mee?  Maak dan 22,50 euro  (per maand dat je wil sponsoren) of elk ander bedrag over naar:

ABN-AMRO: 59.51.56.924 IBAN: NL29ABNA0595156924  ovv “hostel”

Of voor algemene hulp en bijstand:

NL29ABNA0595156924 t.n.v. Stichting Amuria, o.v.v. “noodhulp” 

Iedereen die  al gaf willen we hartelijk bedanken. Je hulp maakt verschil!

Reacties zijn gesloten.