Noodfonds actie i.v.m. Covid-19

Update – kijk voor laatste nieuws en de laatste nieuwsbrief op FB van Stichting Amuria.

Enige tijd geleden stuurden we een nieuwsbrief rond rondom de problematiek die corona veroorzaakt in Oeganda. Inmiddels konden we al veel mensen bereiken met hulp in hun kwalijke omstandigheden. We werken hard aan het bereiken van nog meer mensen. Maar er blijft meer nodig voor meer mensen.

Toch even een update over de situatie in Oeganda. Een land met 40 miljoen inwoners en 55 IC bedden. Daar wil je dus echt niet zo ziek worden dat je IC nodig hebt.
Door haar omvangrijke ervaring met het beheersen van het Ebola Virus heeft Oeganda veel expertise en zijn door de huidige maatregelen de corona zieken beperkt gebleven tot de mensen die dit virus meenamen uit het buitenland en alle in quarantaine blijven tot ze volledig hersteld zijn.

Er is een totale lockdown. Alle vervoer is inmiddels verboden, de scholen zijn gesloten, iedereen moet thuis blijven. Er is in de grote steden (lees: vooral Kampala) voedselhulp van de overheid gestart. Dit bereikt de verafgelegen gebieden (lees: Soroti en Amuria) nauwelijks of niet.
Mensen wonen nu veelal in de village, waar nog lang niet geoogst kan worden en de voorraden uitgeput raken.

We zijn hoopvol over de beheersing van de corona besmettingen, maar maken ons zorgen over de honger die zeker komt en er ook al is. We blijven ons voorlopig dus inzetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen hulp te bieden om voedsel te kunnen kopen.
Je kunt ons nog steeds helpen door een bedragje te storten op:

NL29ABNA0595156924 t.n.v. Stichting Amuria, o.v.v. “noodhulp”

Iedereen die dit al deed willen we hierbij hartelijk bedanken. Je hulp is waardevol en bemoedigend.