• Actueel - maart 2024

    Kortgeleden zijn Dick en Roeleke van der Linden met verschillende reisgenoten in Oeganda geweest.

    Wil je meekijken en terugzien wat ze daar al beleefd hebben? Kijk dan op FB - Amuria reizen!

Projecten Amuria – Afgeronde (deel)projecten

Stichting Amuria heeft inmiddels een aantal projecten (deels) afgerond, een aantal daarvan zijn echter ook (door)lopende projecten, daarom staan deze projecten ook daar, met de specifieke nog te bereiken doelen.

01. School Olungura

Het is ons doel de school – nadat deze is voltooid – over te dragen aan de mensen van het dorp Olungura en de lokale overheid. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de voortgang, de salarissen, het onderhoud. Natuurlijk zullen we de school jaarlijks blijven bezoeken en betrokken blijven bij de voortgang. De school wordt inmiddels bezocht door bijna 500 kinderen. Maar in de toekomst zullen duizenden kinderen kunnen profiteren van onderwijs.

Daarvan gaan 200 kinderen door tussenkomst van Stichting Amuria naar deze school. (Voor 35 kunt u een kind ondersteunen om een jaar naar school te gaan).

Inmiddels is de school compleet (primary 1-7) met 7 lokalen, een kantoor en bibliotheek, pitlatrines voor jongens/meisjes en leerkrachten, waterreservoirs. (zie foto)

02. Hostel

Voor een aantal kinderen die verblijven in de hostels zijn (vaak door hun sponsors) matrassen en beddengoed gedoneerd. Ook via inzameling zijn al verschillende keren stapels beddengoed naar Oeganda gegaan. Natuurlijk blijft dat altijd nodig!  Naast deze (benodigde)  materialen is er ook een grote wens om alle kinderen uit het scholarship-programma een plekje te gunnen in het hostel.

Kijk voor meer info daarover ook eens hier

(foto hostel)

03. Geiten

Meer dan 1000 geiten werden inmiddels uitgereikt! (foto’s)

04. Scholarship

(foto)

Inmiddels (begin 2022) zijn er 159 scholieren gesponsord (door 86 sponsoren) en zij hebben – door een scholarship – de kans gekregen om naar school te kunnen gaan, 39 van hen hebben inmiddels hun opleiding afgerond. 115 scholieren gaan momenteel naar school door een scholarship, 4 scholieren hebben het programma verlaten. (1 jongen is afgehaakt, 3 meiden zijn getrouwd/uitgehuwelijkt).

Ook zijn er twee studenten die met instemming van hun sponsor nu op een beroepsopleiding zitten!

05. Daily Drip System

Er zijn ruim 20 DD Systemen aangelegd. (foto)

06. Solar

20 Solar pakketten zijn inmiddels in gebruik genomen!

09. Opleidingen

40 studenten hebben een beroepsopleiding kunnen voltooien.

20. Boodschappen pakket

Er zijn de afgelopen jaren meer dan 100 pakketten uitgedeeld. Tijdens de reizen (van stichting Amuria) worden door de deelnemers pakketten samengesteld en weggebracht, tijdens de afgelopen covid periode is door het bestuur in Oeganda, door de extreme honger die er was, aan velen van de allerarmsten een pakket gebracht. Dit maakte het verschil tussen leven en dood voor velen. (zie ook noodfonds)

Reacties zijn gesloten.